Gebruik van deze website

Alle teksten van deze blog staan onder copyright.

© voor teksten op deze blog:  B Hanssen.

U mag de teksten op deze website (Red het Belgisch Nederlands) citeren, bv. voor wetenschappelijk werk, maar dan onder voorwaarde dat u daarbij aan  bronvermelding van de blog doet en naar de auteur van de teksten verwijst.

Voor contact: zuidndl@gmail.com

Zie ook http://knack.rnews.be/nl/actualiteit/opinie/vrije-tribunes/red-het-zuid-nederlands-bea-hanssen/opinie-1194981043695.htm#

Noot:

Deze blog heeft géén politieke bedoelingen, wil niemand opleggen welke taal hij/zij moet gebruiken, en is zeker niet tegen het Noord Nederlands gekant. Deze blog ijvert daarentegen voor de gelijke erkenning van het Noord en het Zuid Nederlands, die naast elkaar zouden moeten kunnen bestaan, zoals het Brits en Amerikaans Engels.  In de praktijk van het AN (ABN) beleid is dat, spijtig genoeg, nog steeds niet het geval. Daarom deze blog die als lobby voor het Zuid Nederlands fungeert.  Laat woorden als spijtig en jammer, kleed en jurk, kwaad en boos, dikwijls en vaak, heimelijk en stiekem, enz., gewoon naast elkaar bestaan i.p.v. aan één (meestal de Noord-Nederlandse) variant de voorkeur te geven.