Tagarchief: Idonesische taal Dusner

Waarom BelgischNederlands spreken en schrijven? Waarom lobbyen voor het Zuid Nederlands?

Wordle: ZuidNederlands

Met het Belgisch Nederlands (Zuid Nederlands) is het gelukkig nog niet zo ver als met de Idonesische taal Dusner, waarvan er nog maar drie sprekers zijn. Toch is het belangrijk dat we met z’n allen het Zuid Nederlands blijven verder spreken en schrijven en dat ook kinderen het Zuid Nederlands verder wordt aangeleerd.

De laatste sprekers van de bijna uitgestorven Idonesische taal Dusner verzuimden het hun taal aan te leren aan hun nazaten.  Zo lezen we in de Morgen: “De drie sprekers hebben kinderen, maar ze hebben de taal niet doorgegeven. Het Dusner zal dus sterven met hen.” Dusner is een van de 130 talen die wereldwijd door minder dan 10 mensen gesproken worden. Er zijn wereldwijd 6.000 bekende talen, waarvan naar schatting de helft uitgestorven zal zijn tegen het einde van deze eeuw.”

Het Zuid Nederlands is bedreigd vanwege het strenge taalzuiveringsbeleid in België: het Zuid Nederlands (BelgischNederlands) wordt weggedrukt ten voordele van een AN dat vooral uit Noord Nederlands bestaat.  In plaats van twee standaardtaalvarianten officieel te erkennen (in navolging van het Brits en Amerikaans Engels, bijvoorbeeld), erkent men officieel eigenlijk een AN dat vooral naar het Noord Nederlands gemodelLeerd is (met een klein beetje Zuid-Nederlandse variatie, voor wat coleur locale). Als gevolg daarvan zijn zowel de Zuid-Nederlandse schrijftaal (“standaardtaal”) als de informele Zuid-Nederlandse spreektaal in hun verderbestaan bedreigd.  Het informele Zuid-Nederlands wordt ofwel negatief als “maar dialect” ofwel als verfoeilijke tussentaal (Verkavelingsvlaams) afgedaan. Alom heerst er negatieve beeldvorming rond het Zuid Nederlands waardoor nederlandstalige Belgen voortdurend onder druk staan om het Zuid Nederlands vooral  niet te spreken of schrijven in formele en andere situaties.

Willen we voorkomen dat het Zuid Nederlands tot die met uitsterven bedreigde talen gaat behoren, dan is het belangrijk dat we met z’n allen ons best doen om het Zuid Nederlands zoveel mogelijk verder te gebruiken.  Jongeren verder het Zuid Nederlands aanleren zal daarbij belangrijk zijn. Daarom is het dan ook nodig dat we lobbyen voor de erkenning van een BelgischNederlandse variant van het AN  zodat we Zuid-Nederlandse woorden als “kleed” enz in onze standaardtaal kunnen gebruiken.  Deze blog is zo’n lobby.

Meer op de home pagina: https://belned.wordpress.com/

1 reactie

Opgeslagen onder Uncategorized